کلید واژه : استاد حسین انصاریان

این شخصیت بزرگوار از مسیر تجلی به اسماء و صفات به این مرحله رسیده است

۲۵ بهمن ۱۴۰۲

۱۴:۰۶

۱۱۴

این شخصیت بزرگوار از مسیر تجلی به اسماء و صفات به این مرحله رسیده است

بیانات آیت الله فاضل لنکرانی در مراسم نکوداشت مقام علمی و فرهنگی استاد حسین انصاریان