گفتارهای علمی

حضرت فاطمه(علیهاالسلام) جوهر اصلی دیانت و شیعه بودن ماست
۲۶ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۲۶ ۱,۱۴۹
گفتگويی پيرامون حجاب
۱۹ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۴۴ ۲,۲۵۶
تعيين جانشينی اميرالمؤمنين(ع) برای پيامبر(ص) توسط خداوند متعال
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۴۴ ۲,۱۷۱
آثار و آفات دور شدن از امامت
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۳۹ ۲,۱۴۸
دور شدن از امامت، دور شدن از عقل و عقلانیت است
۱۹ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۱۷ ۱,۱۶۴
جانشيني اميرالمؤمنين(ع) نسبت به پيامبر(ص) را خدا معين كرده است نه پيامبر(ص)
۱۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۱۵ ۱,۱۳۱
سلب توفيق توبه، با زير پا نهادن عظمت خدا، حتی با ارتکاب گناه صغيره
۱۳ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۱۳ ۱,۱۲۱
همگرايي قيام امام حسين(عليه السلام) با علم حضرت به شهادت خود و يارانش (بخش دوم)
۱۷ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۳۳ ۱,۴۷۶
همگرايي قيام امام حسين(عليه السلام) با علم حضرت به شهادت خود و يارانش (بخش اول)
۱۲ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۳۰ ۱,۴۵۱
(صفحه 2 از 3)