۱۰ اسفند ۱۳۹۴ و ۱۱:۰۵


بايد توجه داشته باشيم که در کنار کارهاي علمي به دنبال مسائل اخلاقي نيز باشيم.

اگر بخواهيم اين بحث‌هاي علمي در ما اثر بگذارد در عبادت ما، در رفتار با خانواده و اجتماع باعث تغيير مثبت شود، بايد به مسائل اخلاقي و تهذيب هم توجه داشته باشيم.

دنبال اين نباشيم که يک سري اصطلاحات ياد بگيريم بلکه توجه داشته باشيم که عالم مطلق خداوند است و آنچه در اختيار ماست از ذرّه هم ناچيز‌تر است.

به مناسبت نيمه شعبان اين نکته را مطرح مي‌کنم که بررسي کنيد دين، در عصر ظهور داراي چه خصوصياتي است؟

در روايات چنين آمده که پيش از ظهور دو حرف از علم در اختيار مردم و علماء قرار مي‌گيرد و بيست حرف از علم در زمان ظهور آشکار خواهد شد.

لذا بايد به محدوديت و حقارت خودمان توجه داشته باشيم همان‌گونه که در دعاهاي امام سجاد(ع) مشاهده مي‌شود اين هنر را داشته باشيم که هميشه خودمان را بدهکار خداوند بدانيم، هميشه خود را در مقابل او مقصر بدانيم ولي متأسفانه گاهي از صبح تا غروب به دنبال مسائل علمي هستيم و از ياد خداوند غافليم بايد از خدا خواست که اين حالت را در قلب ما قرار دهد که پس از آن بسياري از راه را طي خواهيم کرد.

گرچه اين حالت در اثر اين مباحث نيز به وجود مي‌آيد موعظه براي مردم عوام تأثير فراوان دارد اما تأثيری در توجه آنان به ضعف‌هايشان و برتري قدرت خداوند، نمي‌کند.

اما مشکلات و مباحث دقيق علمي، اين خاصيت را دارد که در هر قدم ما را متوجه قدرت خداوند و ضعف خودمان مي‌نمايد.

کلمات کلیدی :

تهذیب نفس ویژگی عصر ظهور علم در قبل و بعد از ظهور امام زمان

۱,۶۱۲ بازدید