۲۸ خرداد ۱۴۰۳ و ۰۴:۴۱


بايد توجه داشته باشيم که در کنار کارهاي علمي به دنبال مسائل اخلاقي نيز باشيم.

اگر بخواهيم اين بحث‌هاي علمي در ما اثر بگذارد در عبادت ما، در رفتار با خانواده و اجتماع باعث تغيير مثبت شود، بايد به مسائل اخلاقي و تهذيب هم توجه داشته باشيم.ادامه مطلب

کلمات کلیدی :

تهذیب نفس ویژگی عصر ظهور علم در قبل و بعد از ظهور امام زمان

۱,۶۷۰ بازدید