۱۵ آذر ۱۴۰۲ و ۰۴:۳۷

من داخل پرانتز این خاطره را عرض کنم؛ موسوعه‌ی احکام الاطفال که مرکز فقهی چاپ کرده و من هم برایش حواشی دارم، هشت جلد است که تا به حال شش جلد آن چاپ شده است. جلد اولش را در ایام حج فرستادیم برای یکی از علما و فقهای مدینه... ادامه مطلب

کلمات کلیدی :

اهل سنت شیعه عالم اهل سنت مقدار روایات شیعه مقدار روایات اهل سنت قضیه فی واقعه

۱,۴۱۲ بازدید

۱۵ آذر ۱۴۰۲ و ۰۴:۳۷

من داخل پرانتز این خاطره را عرض کنم؛ موسوعه‌ی احکام الاطفال که مرکز فقهی چاپ کرده و من هم برایش حواشی دارم، هشت جلد است که تا به حال شش جلد آن چاپ شده است. جلد اولش را در ایام حج فرستادیم برای یکی از علما و فقهای مدینه... ادامه مطلب

کلمات کلیدی :

اهل سنت شیعه عالم اهل سنت مقدار روایات شیعه مقدار روایات اهل سنت قضیه فی واقعه

۱,۴۷۱ بازدید