۰۳ مرداد ۱۴۰۳ و ۰۰:۲۰

يک عنواني که در کتب اخلاقي وجود دارد و شايد آنطوري که بايد و شايد هم به آن توجه نمي‌شود مسئله‌ي «إخفاي عبادت» است.

يعني انسان اولاً آن عبادتي که انجام مي‌دهد با تمام شرائط و خصوصيات با قصد قربتي هم که دارد، باز اين عملش را در مرئي و... ادامه مطلب

کلمات کلیدی :

جایگاه عبادات مرئی و نامرئی عبادات اجتاعی عبادات پنهانی اخفای عبادت ارتباط مخفی با خدا خوف از آشکار شدن عبادت مشهور در عبادت نیت در عبادت

۳,۸۷۶ بازدید