سوال خود را بپرسید

۰۳ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۵۲

اهداي خون، فروش خون، مشتقات خوني ،كليه و... از سوي فرد مبتلابه HIV و ايدز چه حكمي دارد؟‌

پاسخ :

جائز نيست مگر با اطلاع مسئولين مربوطه.

کلمات کلیدی :

ايدز HIV عفونت HIV اهداي خون فروش خون اهداي خون HIV اهداي کليه HIV اهداي خون ايدز

۲,۵۵۲