سوال خود را بپرسید

۱۵ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۰۰:۰۵

اجبار آزمايش HIV و ايدز براي استخدام موقت يا دائم مي‌‌تواند به عنوان يكي از شروط استخدام لحاظ شود؟

کلمات کلیدی :

آزمايش HIV عفونت HIV آزمايش ايدز استخدام استخدام موقت استخدام دائم

ادامه مطلب

۲,۵۰۰

۱۵ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۰۰:۰۵

اهداي خون، فروش خون، مشتقات خوني ،كليه و... از سوي فرد مبتلابه HIV و ايدز چه حكمي دارد؟‌

کلمات کلیدی :

ايدز HIV عفونت HIV اهداي خون فروش خون اهداي خون HIV اهداي کليه HIV اهداي خون ايدز

ادامه مطلب

۲,۶۰۱

۱۵ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۰۰:۰۵

حكم وجوب خودإفشايي براي شخص مبتلا به HIV چه حكمي دارد؟(براي استخدام، تحصيل و ...)

کلمات کلیدی :

ايدز عفونت HIV خود افشائي اعلام کردن

ادامه مطلب

۲,۴۸۰

۱۵ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۰۰:۰۵

آيا ابتلا به عفونت HIV و ايدز را مي‌‌توان مرض منجر به موت دانست و احكام آن را بر اين بيماري مترتب نمود؟ حكم وصيت، هبه، صدقه و... فرد مبتلا به ايدز نسبت به اموال خود چيست؟

کلمات کلیدی :

ايدز عفونت HIV مرض منجر به فوت وصيت هبه صدقه اموال مبتلا به ايدز اموال مبتلا به HIV سرطان علائم فوت

ادامه مطلب

۲,۴۵۳

۱۵ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۰۰:۰۵

انتقال عفونت HIV و ايدز از روي خطا و اشتباه (فكر كرده خطر ندارد) به فرد سالم چه حكمي دارد؟ اگر مرگ روي داد آيا ديه بر آن مترتب است؟ در صورت صدق ديه چه كسي بايد آن را بپردازد؟ مقدار آن چقدر است؟

کلمات کلیدی :

ايدز HIV ديه عفونت عفونت HIV انتقال سهوي HIV مرگ

ادامه مطلب

۱,۹۷۰

۱۵ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۰۰:۰۵

چنانچه پزشك يا مسئول آزمايشگاه طي آزمايش‌هاي پيش از ازدواج از ابتلا يكي از زوجين به HIV آگاهي يابد آيا مكلف به اطلاع‌رساني به زوج ديگر است؟

کلمات کلیدی :

آزمايش HIV ايدز آزمايش قبل ازدواج عفونت عفونت HIV آزمايشگاه خبردادن

ادامه مطلب

۱,۸۴۹