pic
pic
اجبار آزمايش ايدز و HIV به عنوان شرط استخدام
در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ و ساعت ۱۶:۰۴

اجبار آزمايش HIV و ايدز براي استخدام موقت يا دائم مي‌‌تواند به عنوان يكي از شروط استخدام لحاظ شود؟

ادامه مطلب

۲,۰۹۹ بازدید

حکم اهداي خون، فروش خون، اهداي کليه از سوي فرد مبتلا به HIV و ايدز
در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ و ساعت ۱۶:۰۴

اهداي خون، فروش خون، مشتقات خوني ،كليه و... از سوي فرد مبتلابه HIV و ايدز چه حكمي دارد؟‌

ادامه مطلب

۲,۱۷۲ بازدید

لزوم خود إفشايي براي مبتلا به HIV
در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ و ساعت ۱۶:۰۴

حكم وجوب خودإفشايي براي شخص مبتلا به HIV چه حكمي دارد؟(براي استخدام، تحصيل و ...)

ادامه مطلب

۲,۱۰۱ بازدید

ابتلا به HIV و ايدز، مصداق مرض منجر به فوت بودن
در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ و ساعت ۱۶:۰۴

آيا ابتلا به عفونت HIV و ايدز را مي‌‌توان مرض منجر به موت دانست و احكام آن را بر اين بيماري مترتب نمود؟ حكم وصيت، هبه، صدقه و... فرد مبتلا به ايدز نسبت به اموال خود چيست؟

ادامه مطلب

۲,۰۵۶ بازدید

انتقال عفونت HIV بصورت سهوي و فوت فرد
در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ و ساعت ۱۶:۰۴

انتقال عفونت HIV و ايدز از روي خطا و اشتباه (فكر كرده خطر ندارد) به فرد سالم چه حكمي دارد؟ اگر مرگ روي داد آيا ديه بر آن مترتب است؟ در صورت صدق ديه چه كسي بايد آن را بپردازد؟ مقدار آن چقدر است؟

ادامه مطلب

۱,۶۱۱ بازدید