pic
pic
انتقال عفونت HIV بصورت سهوي و فوت فرد
در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ و ساعت ۱۶:۵۴

انتقال عفونت HIV و ايدز از روي خطا و اشتباه (فكر كرده خطر ندارد) به فرد سالم چه حكمي دارد؟ اگر مرگ روي داد آيا ديه بر آن مترتب است؟ در صورت صدق ديه چه كسي بايد آن را بپردازد؟ مقدار آن چقدر است؟

ادامه مطلب

۱,۶۱۱ بازدید