سوال خود را بپرسید

۱۱ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۱۶

شخصی با اتوموبیل در تصادف رانندگی، موجب جراحت و شکستگی و نقص عضو، برای یک عابر پیاده می‌‌‌شود. مصدوم با مراجعه به مراجع قضایی و اثبات تقصیر راکب، موفق به اخذ حکم مبنی بر پرداخت دیه و ارش از ناحیه‌‌‌ی ضارب می‌‌‌گردد. پس از آن و بعد از محکومیت مبنی بر پرداخت دیه، زیان دیده با مراجعه‌‌‌ی مجدد به محاکم قضایی درخواست خسارت مازاد بر دیه را می‌‌‌نماید. (از جمله هزنیه‌های بیمارستانی). دادگاه ضمن پذیرش خواسته‌‌‌ی خواهان، حکم به پرداخت مازاد دیه علیه راننده‌‌‌ی خودرو (ضارب) صادر می‌‌‌نماید. حال با عنایت به مقدمه‌ی فوق‌‌‌الذکر: 1- آیا پس از 2 مرحله‌‌‌ی مزبور، زیان دیده می‌‌‌تواند برای مرتبه‌‌‌ی سوم یا چهارم یا ... به منظور أخذ خسارت مادی و یا معنوی دیگر مازاد بر دیه‌‌‌ی دریافتی، با این ادعا که بعد از تصادف مستحدثه، از زندگی عادی فاصله گرفته است، به دادگاه مراجعه کند؟ 2- آیا خسارت مازاد بر دیه به لحاظ شرعی جایز است؟ و اگر جایز می‌‌‌باشد تا چند مرتبه قابل مطالبه است؟ 3- آیا بر فرض که دریافت خسارت مازاد بر دیه جایز باشد، آیا این خسارت مضاعف می‌‌‌‌تواند نام دیه داشته باشد؟ 4- در نهایت، ماهیت فقهی و حقوقی دیه از منظر شارع مقدس چیست؟ آیا صرفا مجازات است و یا متضمن جبران خسارت نیز می‌‌‌شود؟

کلمات کلیدی :

ديه ارش ديه جنايت خسارت مازاد بر ديه مازاد بر ديه عقوبت و مجازات

ادامه مطلب

۱,۸۱۷

۱۱ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۱۶

لطفا نظر خويش را در خصوص ديه متعلقه به ستون فقرات که خود موجب از بين رفتن يکي از منافع(توانايي جنسي يا عدم کنترل ادرار و مدفوع يا عدم توانايي راه رفتن) گردد؛ اعلام فرماييد.

کلمات کلیدی :

ديه ديه جنايت ديه ستون فقرات ديه از بين رفتن منافع ديه از بين رفتن توانايي جنسي ديه از بين رفتن کنترل ادرار

ادامه مطلب

۱,۷۶۷

۱۱ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۱۶

بيماري ايدز از طرف فرد مبتلابه عمد به ديگري سرايت كرده است اما ناقل زودتر از مجنى عليه فوت كرده است. ديه‌‌ي مجنى عليه و يا خسارات وارده بر او پس از مرگ جانى، در فروض قتل عمد، شبه عمد و خطاى محض بر عهده چه كسى است؟

کلمات کلیدی :

قصاص ايدز قتل عمد قتل شبه عمد انتقال عمدي ايدز ديه انتقال سهوي ايدز جاني مجني عليه قتل خطاي محض

ادامه مطلب

۱,۸۲۱

۱۱ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۱۶

انتقال ويروس ايدز از روي خطا و اشتباه (فكر كرده خطر ندارد) به فرد سالم چه حكمي دارد؟ ديه بر آن مترتب است؟ در صورت صدق ديه چه كسي بايد آن را بپردازد؟ مقدار آن چقدر است؟

کلمات کلیدی :

قصاص ايدز ديه انتقال اشتباهي ايدز ويروس ايدز ديه انسان

ادامه مطلب

۲,۲۵۴

۱۱ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۱۶

انتقال HIV و ايدز به‌ صورت عمدي به فرد سالم و مرگ وي از اين طريق چه حكمي دارد؟ آيا عنوان قتل بر آن صادق است و مي‌توان قصاص براي آن در نظر گرفت؟ عنوان شبه قتل يا خطاي محض چه؟

کلمات کلیدی :

قصاص قتل عمد قتل شبه عمد ديه انتقال عمدي HIV مرگ بر اثر HIV

ادامه مطلب

۱,۷۰۹

۱۱ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۱۶

انتقال عفونت HIV و ايدز از روي خطا و اشتباه (فكر كرده خطر ندارد) به فرد سالم چه حكمي دارد؟ اگر مرگ روي داد آيا ديه بر آن مترتب است؟ در صورت صدق ديه چه كسي بايد آن را بپردازد؟ مقدار آن چقدر است؟

کلمات کلیدی :

ايدز HIV ديه عفونت عفونت HIV انتقال سهوي HIV مرگ

ادامه مطلب

۱,۷۶۸