سوال خود را بپرسید

۱۸ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۲۲:۵۶

انتقال عفونت HIV و ايدز از روي خطا و اشتباه (فكر كرده خطر ندارد) به فرد سالم چه حكمي دارد؟ اگر مرگ روي داد آيا ديه بر آن مترتب است؟ در صورت صدق ديه چه كسي بايد آن را بپردازد؟ مقدار آن چقدر است؟

کلمات کلیدی :

ايدز HIV ديه عفونت عفونت HIV انتقال سهوي HIV مرگ

ادامه مطلب

۱,۹۱۵

۱۸ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۲۲:۵۶

كسي كه عفونت HIV را به صورت عمدي به افراد ديگر (سالم)منتقل كرده است آيا عنوان مفسد في الارض بر وي صادق است و احكام مفسد بر وي جاري است؟ عنوان اختلال در نظام و احكام آن مي‌‌تواند بر وي جاري شود؟

کلمات کلیدی :

ايدز انتقال عمدي HIV عفونت مفسد في الارض اختلال در نظام

ادامه مطلب

۱,۷۱۸

۱۸ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۲۲:۵۶

چنانچه پزشك يا مسئول آزمايشگاه طي آزمايش‌هاي پيش از ازدواج از ابتلا يكي از زوجين به HIV آگاهي يابد آيا مكلف به اطلاع‌رساني به زوج ديگر است؟

کلمات کلیدی :

آزمايش HIV ايدز آزمايش قبل ازدواج عفونت عفونت HIV آزمايشگاه خبردادن

ادامه مطلب

۱,۷۹۷

۱۸ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۲۲:۵۶

آيا انجام آزمايش‌هاي قبل از ازدواج جهت تشخيص عفونت به H IV مي‌تواند از سوي يكي از طرفين براي طرف ديگر مشروط يا اجباري شود؟(توافقي نباشد)

کلمات کلیدی :

ازدواج آزمايش HIV ايدز آزمايش قبل ازدواج عفونت عفونت HIV آزمايش

ادامه مطلب

۱,۷۰۰