سوال خود را بپرسید

۰۳ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۳۳

انتقال عفونت HIV و ايدز از روي خطا و اشتباه (فكر كرده خطر ندارد) به فرد سالم چه حكمي دارد؟ اگر مرگ روي داد آيا ديه بر آن مترتب است؟ در صورت صدق ديه چه كسي بايد آن را بپردازد؟ مقدار آن چقدر است؟

پاسخ :

بلي ديه دارد و بر عهده کسي است که موجب انتقال شده است و ديه آن ديه انسان کامل است.

کلمات کلیدی :

ايدز HIV ديه عفونت عفونت HIV انتقال سهوي HIV مرگ

۱,۹۱۳