سوال خود را بپرسید

۱۸ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۲۱:۱۸

آیا بیمار مبتلا به HIV (ویروس ایدز) که نسبت به بیماری خود واقف است، می‌تواند بیماری خود را به دیگران (خواسته یا ناخواسته) انتقال دهد و یا نه؟ حکم فقهی در این باب چگونه است و انتقال بیماری از این افراد به افراد سالم که به نحو ناخواسته انجام می‌‌گیرد چه حکمی دارد؟

کلمات کلیدی :

ايدز انتقال ايدز انتقال عمدي ايدز انتقال اشتباهي ايدز مبتلا کردن ديگران به ايدز انتقال ايدز به ديگران

ادامه مطلب

۱,۶۳۹

۱۸ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۲۱:۱۸

انتقال ويروس ايدز از روي خطا و اشتباه (فكر كرده خطر ندارد) به فرد سالم چه حكمي دارد؟ ديه بر آن مترتب است؟ در صورت صدق ديه چه كسي بايد آن را بپردازد؟ مقدار آن چقدر است؟

کلمات کلیدی :

قصاص ايدز ديه انتقال اشتباهي ايدز ويروس ايدز ديه انسان

ادامه مطلب

۲,۴۶۴