سوال خود را بپرسید

۱۵ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۰۴:۰۰

انتقال ويروس ايدز از روي خطا و اشتباه (فكر كرده خطر ندارد) به فرد سالم چه حكمي دارد؟ ديه بر آن مترتب است؟ در صورت صدق ديه چه كسي بايد آن را بپردازد؟ مقدار آن چقدر است؟

کلمات کلیدی :

قصاص ايدز ديه انتقال اشتباهي ايدز ويروس ايدز ديه انسان

ادامه مطلب

۲,۴۶۳