سوال خود را بپرسید

۰۲ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۰۹:۱۴

ازدواج افراد مبتلا به ویروس HIV (همان بیماری ایدز) با افراد سالم جامعه که فاقد این بیماری و ویروس هستند، چه حکمی دارد و آیا فرد مبتلا مجاز است اشخاص سالم را در معرض خطر قرار دهد یا نه؟ حکم آن چگونه است؟

کلمات کلیدی :

ايدز انتقال ايدز مبتلا کردن ديگران به ايدز ازدواج مبتلا به ايدز با فرد سالم

ادامه مطلب

۱,۸۳۱

۰۲ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۰۹:۱۴

آیا بیمار مبتلا به HIV (ویروس ایدز) که نسبت به بیماری خود واقف است، می‌تواند بیماری خود را به دیگران (خواسته یا ناخواسته) انتقال دهد و یا نه؟ حکم فقهی در این باب چگونه است و انتقال بیماری از این افراد به افراد سالم که به نحو ناخواسته انجام می‌‌گیرد چه حکمی دارد؟

کلمات کلیدی :

ايدز انتقال ايدز انتقال عمدي ايدز انتقال اشتباهي ايدز مبتلا کردن ديگران به ايدز انتقال ايدز به ديگران

ادامه مطلب

۱,۷۸۸

۰۲ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۰۹:۱۴

كسي كه ايدز را به‌صورت عمدي به فرد سالم منتقل كرده است آيا از مصاديق مفسد في‌الارض است؟ آيا احكام مفسد بر وي جاري است؟ آياعنوان اختلال و احكام آن بر وي جاري است؟

کلمات کلیدی :

ايدز انتقال ايدز انتقال عمدي ايدز مفسد في الارض اختلال نظام

ادامه مطلب

۱,۸۷۰

۰۲ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۰۹:۱۴

انتقال ايدز به‌ صورت عمدي به فرد سالم صورت گرفته است اما مرگ بر اثر حادثه‌اي طبيعي بوده است چه حكمي بر معتمد وارد است؟ آيا عنوان قتل عمد يا شبه عمد يا خطاي محض بر آن صادق است و مي‌توان ارش و ديه وقصاص براي آن در نظر گرفت؟

کلمات کلیدی :

قصاص ايدز قتل عمد قتل شبه عمد انتقال ايدز انتقال عمدي ايدز ديه ارش

ادامه مطلب

۲,۱۱۶