سوال خود را بپرسید

۰۲ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۰۳:۴۳

كسي كه ايدز را به‌صورت عمدي به فرد سالم منتقل كرده است آيا از مصاديق مفسد في‌الارض است؟ آيا احكام مفسد بر وي جاري است؟ آياعنوان اختلال و احكام آن بر وي جاري است؟

کلمات کلیدی :

ايدز انتقال ايدز انتقال عمدي ايدز مفسد في الارض اختلال نظام

ادامه مطلب

۱,۶۸۸