سوال خود را بپرسید

۱۸ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۲۲:۰۲

آیا بیمار مبتلا به HIV (ویروس ایدز) که نسبت به بیماری خود واقف است، می‌تواند بیماری خود را به دیگران (خواسته یا ناخواسته) انتقال دهد و یا نه؟ حکم فقهی در این باب چگونه است و انتقال بیماری از این افراد به افراد سالم که به نحو ناخواسته انجام می‌‌گیرد چه حکمی دارد؟

کلمات کلیدی :

ايدز انتقال ايدز انتقال عمدي ايدز انتقال اشتباهي ايدز مبتلا کردن ديگران به ايدز انتقال ايدز به ديگران

ادامه مطلب

۱,۶۳۹

۱۸ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۲۲:۰۲

بيماري ايدز از طرف فرد مبتلابه عمد به ديگري سرايت كرده است اما ناقل زودتر از مجنى عليه فوت كرده است. ديه‌‌ي مجنى عليه و يا خسارات وارده بر او پس از مرگ جانى، در فروض قتل عمد، شبه عمد و خطاى محض بر عهده چه كسى است؟

کلمات کلیدی :

قصاص ايدز قتل عمد قتل شبه عمد انتقال عمدي ايدز ديه انتقال سهوي ايدز جاني مجني عليه قتل خطاي محض

ادامه مطلب

۱,۹۷۲

۱۸ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۲۲:۰۲

كسي كه ايدز را به‌صورت عمدي به فرد سالم منتقل كرده است آيا از مصاديق مفسد في‌الارض است؟ آيا احكام مفسد بر وي جاري است؟ آياعنوان اختلال و احكام آن بر وي جاري است؟

کلمات کلیدی :

ايدز انتقال ايدز انتقال عمدي ايدز مفسد في الارض اختلال نظام

ادامه مطلب

۱,۷۳۸

۱۸ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۲۲:۰۲

انتقال ايدز به‌ صورت عمدي به فرد سالم صورت گرفته است اما مرگ بر اثر حادثه‌اي طبيعي بوده است چه حكمي بر معتمد وارد است؟ آيا عنوان قتل عمد يا شبه عمد يا خطاي محض بر آن صادق است و مي‌توان ارش و ديه وقصاص براي آن در نظر گرفت؟

کلمات کلیدی :

قصاص ايدز قتل عمد قتل شبه عمد انتقال ايدز انتقال عمدي ايدز ديه ارش

ادامه مطلب

۱,۹۷۰