سوال خود را بپرسید

۰۲ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۱:۰۳

شخصی که وصی میت بوده، زمین ورثه‌‌ی صغیر را هم فروخته است. بعد از هفتاد سال که هیچ دعوائی نبوده، همان وصی، نامه‌‌اي بورثه شخص صغیر داده که معامله هفتاد سال قبل را فسخ کنند، چون پدر آنان راضی نبوده است. آيا این کار وصی صحيح است یا خیر؟

کلمات کلیدی :

وصيت عمل وصي بر خلاف وصيت

ادامه مطلب

۱,۶۸۴

۰۲ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۱:۰۳

آيا عمل به وصيت براي موصي، حق محسوب مي‌شود؟

کلمات کلیدی :

وصيت وصي عمل به وصيت موصي قبول وصايت

ادامه مطلب

۲,۱۸۱

۰۲ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۱:۰۳

آيا شخص زنده مي‌‌تواند تمام اموال خود را به يکي از فرزندان خود ببخشد؟ اگر مي‌‌تواند بايد کتبي در وصيت‌‌نامه ذکر کند يا زباني هم بگويد کافي است؟

کلمات کلیدی :

ارث وصيت بخشيدن اموال بخشيدن اموال در زمان حيات وصيت به اموال بعد از مرگ وصيت به ثلث

ادامه مطلب

۲,۰۷۰

۰۲ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۱:۰۳

آيا ابتلا به عفونت HIV و ايدز را مي‌‌توان مرض منجر به موت دانست و احكام آن را بر اين بيماري مترتب نمود؟ حكم وصيت، هبه، صدقه و... فرد مبتلا به ايدز نسبت به اموال خود چيست؟

کلمات کلیدی :

ايدز عفونت HIV مرض منجر به فوت وصيت هبه صدقه اموال مبتلا به ايدز اموال مبتلا به HIV سرطان علائم فوت

ادامه مطلب

۲,۵۶۸