سوال خود را بپرسید

۳۰ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۲۸

مشتری بر حسب مشکلات ناخواسته موجه، مثل مریضی یا تصادف و... پیش آمده وام دريافت کرده است. بانک بصورت غير ‌شفاف از وام گیرنده بابت تأخیر در پرداخت، سودی بعنوان جریمه(با نارضایتی مشتری) دريافت مي‌‌کند. حکمش چیست؟

پاسخ :


گرفتن جریمه تأخیر بنابر نظر اکثر فقهاء جایز نیست.

کلمات کلیدی :

جريمه ديرکرد وام ديرکرد وام تأخير تأديه

۱,۶۱۶