pic
pic
استفاده از میوه کنار جاده و مغازه
در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۲ & ساعت ۱۸:۰۳

کندن ميوه از درختي که در کنار جاده و نزديك مغازه اي است كه اطرافش حصار هم ندارد با احتمال به اينكه شايد براي مغازه دار باشد، چه حکمي دارد؟

اگر درخت در ملک خصوصی کسی نباشد و معمولا مردم از میوه آن استفاده می‌‌کنند و کسی منع نمی‌‌کند اشکال ندارد.

۱,۸۴۸ بازدید