pic
pic
شستن دهان در حالت روزه
در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۵ & ساعت ۱۲:۲۲

در روز ماه رمضان شستن دهان با آب چه حكمي دارد؟

چنانچه آب به گلو نرسد اشكالي ندارد. 

۹۵۳ بازدید