pic
pic
شستن دهان در حالت روزه
در تاریخ ۲۷ مهر ۱۴۰۰ و ساعت ۰۷:۲۱

در روز ماه رمضان شستن دهان با آب چه حكمي دارد؟

ادامه مطلب

۹۷۱ بازدید