pic
pic
شستن دهان در حالت روزه
در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ و ساعت ۱۴:۴۵

در روز ماه رمضان شستن دهان با آب چه حكمي دارد؟

ادامه مطلب

۹۱۱ بازدید