pic
pic
حکم فرو بردن عمدی خلط سینه در حالت روزه
در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۵ & ساعت ۱۲:۵۶

من ميدانستم که فرو دادن اخلاط روزه را باطل ميکند وليکن نميدانستم که کفاره جمع دارد و در ان لحظه به طور ناگهاني ناچارا اخلاط را فرو دادم . حالا با اين وجود ايا قضاي روزه کافي است يا بايد کفاره جمع داد؟

در صورتيکه مي دانستيد روزه را باطل مي کند کفاره نيز دارد.

۱,۳۶۳ بازدید