سوال خود را بپرسید

۱۷ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۱۵

آيا زدن آمپول بي حسي براي عمل چشم روزه را باطل مي کند؟

پاسخ :

اشكالي ندارد و روزه را باطل نمي كند.

کلمات کلیدی :

مبطلات روزه آمپول زدن در حالت روزه

۱,۴۵۵