سوال خود را بپرسید

۱۸ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۴۳

خانمي نيم ساعت بعد از اذان مغرب خون حيض مي بيند حال شک دارد قبل از اذان گرفتار حيض بوده يا نه . آيا روزه آن روز وي صحيح است ؟

پاسخ :

روزه اش صحيح است.

کلمات کلیدی :

مبطلات روزه احکام بانوان برای روزه شروع عادت ماهیانه در زمان روزه دیدن خون در زمان روزه

۱,۹۱۶