pic
pic
علت اختلاف در رویت هلال در کشورهای هم افق
در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۵ & ساعت ۱۲:۲۷

با توجه به افق چند كشور همسايه چطور ممكن است كه اين كشورها هلال ماه نو را درتاريخ هاي متفاوتي مشاهده كنند؟ در حالي كه برخي از آنها افق‌‌هاي مشابهي دارند.

اگر ماه در جائي از عالم ديده شود و ثابت شود که ديده شده است براي مناطق ديگري که در شب و لو به مقدار کم مشترک باشند هم حجت است، لکن بايد ثابت شود که ديده شده، در صورتي که در عربستان و امثال آنها دقت زيادي در اين مطلب نمي کنند و قول آنها براي ما حجت شرعي نيست.

۱,۲۴۴ بازدید