pic
pic
ادله جواز دسته‌جات عزاداری
در تاریخ ۰۵ مهر ۱۴۰۰ و ساعت ۱۱:۳۷

آيا درباره دسته‌‌جات عزاداري(خروج مواکب عزا) در ايام عاشورا، دهه فاطميه و غيره، روايتي که بيانگر اين کار باشد وجود دارد؟

ادامه مطلب

۸۲۸ بازدید

استفاده از تصاویر ائمه در مراسم عزاداری
در تاریخ ۰۵ مهر ۱۴۰۰ و ساعت ۱۱:۳۷

آیا تصاوير شمايل اهل بيت را می توانیم در مراسم عزداری نصب کنیم ؟

ادامه مطلب

۱,۹۵۸ بازدید

مراسم سینه زنی در مسجد
در تاریخ ۰۵ مهر ۱۴۰۰ و ساعت ۱۱:۳۷

باتوجه به اينكه مساجد داراي حرمت و قداست مي باشند واحكام خاصي براي حضور در مسجد وجود دارد آيا لخت شدن در هنگام عزاداري موجب شكسته شدن قداست مسجد مي باشد يا خير؟

ادامه مطلب

۲,۱۳۳ بازدید

لطمه زدن به بدن در حین عزاداری
در تاریخ ۰۵ مهر ۱۴۰۰ و ساعت ۱۱:۳۷

لطمه زدن براي مرد و زن در عزاداري اهل بيت (ع) چه حکمي دارد و آيا مستحب است؟

ادامه مطلب

۲,۱۸۲ بازدید

مداحی همراه با کفر و اغراق
در تاریخ ۰۵ مهر ۱۴۰۰ و ساعت ۱۱:۳۷

نظر شما در مورد مجالس عزاداري و شركت در اينگونه مجالس كه در آن مداحي همراه با اغراق و در بعضي موارد كفر مي گويد چیست؟

ادامه مطلب

۱,۹۱۵ بازدید