سوال خود را بپرسید

۱۱ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۳:۱۹

زن يا مرد مبتلابه ايدز نسبت به بيماري خود جاهل بوده است و بعد از ازدواج به آن پي برده است اين عقد باطل است؟ آيا براي زوج تنها حق فسخ وجود دارد؟ اگربعد از آميزش باشد زوج مي‌تواند مهريه را پس بگيرد؟

کلمات کلیدی :

ايدز HIV

ادامه مطلب

۱,۲۴۶

۱۱ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۳:۱۹

حكم تدليس ازدواج فرد مبتلابه ايدز با فرد سالم چيست؟ مسئوليت با زوج است يا مدلس؟

کلمات کلیدی :

ايدز HIV

ادامه مطلب

۱,۲۶۳

۱۱ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۳:۱۹

حق رضاع نوزادي كه مادرش مبتلا به ايدز است چيست؟

کلمات کلیدی :

ايدز HIV

ادامه مطلب

۱,۲۲۹

۱۱ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۳:۱۹

حكم حضانت مادر مبتلابه ايدز چيست؟

کلمات کلیدی :

ايدز HIV

ادامه مطلب

۱,۲۴۸

۱۱ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۳:۱۹

زوج يا زوجه ضمن رابطه زناشويي به ايدز مبتلا شده است آيا صرف آگاهي از اين ابتلا رافع مسئوليت طرف ديگر است؟

کلمات کلیدی :

ايدز HIV

ادامه مطلب

۱,۱۷۵

۱۱ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۳:۱۹

آيا كتمان مسئله ابتلاي به ايدز از طرف يكي از طرفين مي‌تواندبه‌عنوان فريب در ازدواج مطرح شود؟ اگر از فرد مبتلا دراين زمينه سؤالي نشده باشد كه وي پاسخ دهد حكم آن چيست؟

کلمات کلیدی :

ايدز HIV

ادامه مطلب

۱,۲۲۹