سوال خود را بپرسید

۰۲ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۳۸

آيا پرداخت هزينه‌‌هاي درمان پدر يا مادر نيازمند مبتلا به HIV بر فرزند يا فرزندان واجب ايست؟

کلمات کلیدی :

ايدز HIV

ادامه مطلب

۱,۳۷۲

۰۲ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۳۸

آيا ولي حق دارد از ازدواج دختر يا پسر نابالغ خود با فرد مبتلابه HIV منع كنند؟ اين منع جايز است؟

کلمات کلیدی :

ايدز HIV

ادامه مطلب

۱,۲۱۲

۰۲ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۳۸

زن يا مرد مبتلابه HIV نسبت به ابتلاي خود جاهل بوده است و بعد از ازدواج و بعد از آميزش به آن آگاهي يافته است. آيا اين عقد باطل است؟ مهريه به زوجه تعلق مي گيرد؟ آيا زوج مي‌تواند مهريه را پس بگيرد؟ آيا براي زوج تنها حق فسخ وجود دارد؟

کلمات کلیدی :

ايدز HIV

ادامه مطلب

۱,۲۵۷

۰۲ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۳۸

زن مبتلابه HIV اگر ابتلاي خود را از زوج مخفي نگه دارد و زوج در ا ين رابطه سكوت كرده باشد آيا مهريه به وي تعلق خواهد گرفت؟ ساير حقوق زن مانند ارث، نفقه و ...؟

کلمات کلیدی :

ايدز HIV

ادامه مطلب

۱,۲۲۹

۰۲ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۳۸

زن يا مرد مبتلابه HIV نسبت به ابتلاي خود جاهل بوده است و بعد از ازدواج به آن پي برده است اين عقد باطل است؟ آيا براي زوج تنها حق فسخ وجود دارد؟

کلمات کلیدی :

ايدز HIV

ادامه مطلب

۱,۲۴۲

۰۲ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۳۸

حكم تدليس ازدواج فرد مبتلا HIV با فرد سالم چيست؟ مسئوليت پرداخت مهريه و ساير حقوق زن با زوج يا زوجه است يا مدلس؟

کلمات کلیدی :

ايدز HIV

ادامه مطلب

۱,۳۲۵