pic
pic
شروع نماز با تمام شدن اذان
در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ و ساعت ۱۴:۳۸

آيا براي شروع نماز بايد صبر كنيم تا كاملاً اذان تمام شود يا خير؟

ادامه مطلب

۱,۲۳۵ بازدید