pic
pic
اذان و اقامه در نماز قضا
در تاریخ ۲۵ مهر ۱۴۰۰ و ساعت ۱۹:۲۲

آيا نماز قضا نيز اذان و اقامه دارد؟

ادامه مطلب

۱,۵۷۰ بازدید

شروع نماز با تمام شدن اذان
در تاریخ ۲۵ مهر ۱۴۰۰ و ساعت ۱۹:۲۲

آيا براي شروع نماز بايد صبر كنيم تا كاملاً اذان تمام شود يا خير؟

ادامه مطلب

۱,۳۱۲ بازدید