pic
pic
اذان و اقامه در نماز قضا
در تاریخ ۲۷ دی ۱۴۰۰ و ساعت ۰۱:۳۱

آيا نماز قضا نيز اذان و اقامه دارد؟

ادامه مطلب

۱,۶۶۵ بازدید

همزمانی اقامه با وضو
در تاریخ ۲۷ دی ۱۴۰۰ و ساعت ۰۱:۳۱

آیا این امکان وجود دارد که همزمان با وضو گرفتن، اقامه گفت؟

ادامه مطلب

۲,۶۹۵ بازدید