pic
pic
اذان و اقامه در نماز قضا
در تاریخ ۲۷ دی ۱۴۰۰ و ساعت ۰۱:۵۱

آيا نماز قضا نيز اذان و اقامه دارد؟

ادامه مطلب

۱,۶۶۵ بازدید