سوال خود را بپرسید

۲۶ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۴:۴۶

در آيه 65 سوره آل عمران، در مورد آيين حضرت ابراهيم(ع) مي‌‌فرمايد: چون هنوز تورات و انجيل فرستاده نشده، بنابراين دين حضرت ابراهيم، يهود و نصاري نيست. پس چرا در آيه 67 همان سوره مي‌‌فرمايد: دين حضرت ابراهيم اسلام بوده. اسلام که بعد از اين دو آيين فرستاده شد.

کلمات کلیدی :

دين ابراهيم دين حضرت ابراهيم مسلمان بودن ابراهيم اسلام ابراهيم مسلمان بودن حضرت ابراهيم با اينکه اسلام بعدا آمده نصارا بودن ابراهيم يهودي بودن ابراهيم

ادامه مطلب

۱,۶۷۴