pic
pic
مقدار تقصير
در تاریخ ۲۸ دی ۱۴۰۰ و ساعت ۱۶:۳۵

در تقصیر آیا چیدن ناخن کفایت می‌‌کند یا باید قدری از مو نیز چیده شود؟

ادامه مطلب

۷۹۴ بازدید