pic
pic
لزوم تراشيدن سر برای نخستين سفر
در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ و ساعت ۱۴:۱۸

زائری که برای نخستین بار حجة الاسلام بجا می‌‌آورند آیا واجب است سر خود را بتراشند یا تقصیر کفایت می‌‌کند؟

ادامه مطلب

۶۸۱ بازدید

مقدار تقصير
در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ و ساعت ۱۴:۱۸

در تقصیر آیا چیدن ناخن کفایت می‌‌کند یا باید قدری از مو نیز چیده شود؟

ادامه مطلب

۶۴۵ بازدید