pic
pic
عناوین خانوادگی بعد از تغییر جنسیت
در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۴۰۱ و ساعت ۰۱:۲۹

عناوین خانوادگی بعد از عمل جراحی چگونه خواهد شد؟ (برادر، خواهر، دایی، خاله، عمه، عمو، جد، جده، پدر و مادر) و سهم الارث در این موارد چگونه است؟ (چه وارث باشند و چه مورث)

ادامه مطلب

۳,۱۸۵ بازدید

حکم مرتد بعد از تغییر جنسیت
در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۴۰۱ و ساعت ۰۱:۲۹

در مرتد فطری و ملی، مرتد در زمان مرد یا زن بودن خویش دچار ارتداد شده است، حکم بعد از تغییر جنسیت صادر می‌شود، بر حسب کدام جنسیت وی حکم می‌شود؟

ادامه مطلب

۳,۹۰۴ بازدید

وظیفه پزشک در صورت اجبار بر تغییر جنسیت
در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۴۰۱ و ساعت ۰۱:۲۹

اگر پزشکی به انجام عمل جراحی تغییر جنسیت مجبور شود (مثلاً شخصی بدون داشتن مجوز قانونی با تهدید پزشکی به صدمه زدن به وی یا خود، پزشک را مجبور به تغییر کند) در این صورت با توجه به اینکه حفظ نفس واجب است، وظیفه‌ی پزشک چه می‌باشد؟

ادامه مطلب

۱,۹۳۰ بازدید

تغییر جنسیت به خنثی
در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۴۰۱ و ساعت ۰۱:۲۹

آیا شخص می‌تواند برای داشتن جنسیت و تغییر جنسیت قبلی، خنثی را به عنوان جنسیت مقصد انتخاب کند؟

ادامه مطلب

۱,۸۸۴ بازدید

قراردادهای مشروط به جنسیت بعد از تغییر جنسیت
در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۴۰۱ و ساعت ۰۱:۲۹

در قراردادهایی که جنسیت مطرح است (در قبل از انجام عمل، عقود و قراردادهایی بر حسب جنسیت صورت گرفته و بعد از مدتی جنسیت عوض شده است) تکلیف قراردادهای منعقده چیست؟ آیا خود به خود فسخ می‌گردند؟ در صورتی که رضایت متعاقب آن باشد چطور؟

ادامه مطلب

۲,۱۵۹ بازدید