pic
pic
قضاوت زن بعد از تغییر جنسیت
در تاریخ ۰۴ آبان ۱۴۰۰ و ساعت ۰۶:۵۷

آیا زن بعد از تغییر جنسیت می‌تواند قاضی شود؟

ادامه مطلب

۱,۵۲۴ بازدید