pic
pic

کتاب الحج - جلسه

مسئله 41 تحریر الوسیله
فرع اول مسئله
فرع دوم
فرع سوم
فرع چهارم

کتاب الحج - جلسه

قسمت چهارم مسئله 37فرض اول: دیدگاه صاحب جواهر(قده)
بررسی ادله
دیدگاه سید یزدی و محشّین عروه
فرض دوم
روایت اول
روایت دوم

کتاب الحج - جلسه

خلاصه بحث گذشته
تبیین دیدگاه صاحب مرتقی(قدس‌سره)
ارزیابی دیدگاه صاحب مرتقی(قدس‌سره)
دیدگاه برگزیده درباره قسمت اول مسئله 34
ادامه مسئله 34
دیدگاه والد معظَّم(قدس‌سره) و ارزیابی آن
دیدگاه سید یزدی(قدس‌سره)

کتاب الحج - جلسه

خلاصه بحث گذشته
وجه جمع ششم
نکته مهم در روایات حجّ بذلی
جمع‌بندی روایات متعارض
جمع‌بندی بندی وجوه شش‌گانه
دیدگاه برگزیده
بررسی تخییر بین دو طائفه
بررسی قاعده اولیه در مسئله