کتاب الحج ، جلسه 39

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
بررسی دلیل وجوب قبول هبه
بررسی یک احتمال در روایات حجّ بذلی
بررسی فرض دوم: هبه مال و تخییر در انجام حجّ
دلیل قائلین به وجوب و نقد آن
جمع‌بندی و بیان دیدگاه برگزیده
بررسی فرض سوم: هبه مطلقه

صلاة المسافر ، جلسه 225

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
مقام دوم: روایات
طائفه اول: ملاک، حال امتثال
روایت اول
دیدگاه مرحوم بروجردی
نکته‌ای درباره مظلومیت ائمه(عليهم‌السلام)
بررسی یک اشکال دلالی در روایت
روایت دوم
روایت سوم
روایت چهارم