حقیقت شرعیه ، جلسه 11

lessonsSpliter

مقدمه نهم: حقیقت شرعیه
مسأله اول: وجود حقیقت شرعیه از لحاظ ثبوتی
اشکال ثبوتی در وضع استعمالی

مقدمه اصول ، جلسه 42

lessonsSpliter

حدیث اخلاقی هفته (ادامه خطبه شقشقیه)
تفاوت عمل امیرالمومنین (عليه‌السلام) و خلیفه اول در عدم پذیرش خلافت
نقش مردم در تأسیس حکومت
ادامه بررسی کلام مرحوم شهید صدر (رحمه‌الله)