pic
pic

کتاب الحج - جلسه

خلاصه بحث گذشته
بررسی اثبات ضمان توسط سیره عقلائیه
دیدگاه فقیهان در مسئله
نکاتی درباره بورس
جمع‌بندی
مسئله 36 تحریر الوسیله
دلیل اشکال در وجوب در فرع اول
بررسی مصداق بودن اقتراض برای تحصیل استطاعت
جمع‌بندی بحث

کتاب الحج - جلسه

خلاصه بحث گذشته
وجه جمع ششم
نکته مهم در روایات حجّ بذلی
جمع‌بندی روایات متعارض
جمع‌بندی بندی وجوه شش‌گانه
دیدگاه برگزیده
بررسی تخییر بین دو طائفه
بررسی قاعده اولیه در مسئله