سوره مبارکه بقره ، جلسه 1

lessonsSpliter

نکاتی چند پیش از شروع تفسیر قرآن
روش‌های مختلف در تفسیر قرآن
روش برگزیده در تفسیر قرآن
علم اصول، منطق فهم دین
اشکال و پاسخ