pic
pic

Günün hədisi

Xəbərin xülasəsi :
Allah-taala məni ağır və çətin din deyil, asan və rahat din ilə peyğəmbərliyə göndərmişdir