سوال خود را بپرسید

۰۱ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۱۶

آيا رسيدگي به پدر و مادر با وجود عدم رضايت همسر گناه دارد؟

پاسخ :

رسيدگي به پدر و مادر، کار بسيار خوبي است و منوط به رضايت همسر نيست، مگر اينکه حق همسر ضايع گردد.

کلمات کلیدی :

همسرداري والدين احترام پدر و مادر رضايت همسر رسيدگي به پدر و مادر ×

۱,۵۸۶