سوال خود را بپرسید

۳۰ فروردین ۱۴۰۳ ساعت ۱۱:۰۴

آيا رسيدگي به پدر و مادر با وجود عدم رضايت همسر گناه دارد؟

کلمات کلیدی :

همسرداري والدين احترام پدر و مادر رضايت همسر رسيدگي به پدر و مادر ×

ادامه مطلب

۱,۵۸۶

۳۰ فروردین ۱۴۰۳ ساعت ۱۱:۰۴

بنده با توجه به اينکه پايه زندگي را رعايت اصول ديني و شرعي قرار داده‌ام، مخالف اشتغال همسرم در خارج از منزل به دليل عدم توانايي ايشان در رسيدگي به امور منزل و فرزند مشترک و امور خاص و عام زناشويي و همسرداري هستم. کار ايشان (اشتغال حدود 12 ساعت بيرون از منزل)، زندگي بنده را با مشکل مواجه نموده است. حال که اينجانب مخالف کار ايشان به دلايل فوق هستم، ضمن اينکه درآمد بنده جوابگوي زندگي بالاتر از حد متوسط را براي خانواده دارد. 1ـ آيا اين موضوع مصداق شرعي دارد؟ 2ـ آيا در صورت مخالفت بنده، همسرم مي‌بايست تمکين نمايد يا خير؟ 3ـ آيا موارد فوق و عدم اجازه بنده، مشکل و بار شرعي براي بنده ايجاد مي‌نمايد؟

کلمات کلیدی :

اشتغال همسر کار همسر کار کردن همسر کار در بيرون خانه اشتغال در بيرون خانه همسرداري تمکين از شوهر اشتغال مزاحم همسرداري

ادامه مطلب

۱,۶۵۶