سوال خود را بپرسید

۰۲ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۰۲:۵۵

آيا رسيدگي به پدر و مادر با وجود عدم رضايت همسر گناه دارد؟

کلمات کلیدی :

همسرداري والدين احترام پدر و مادر رضايت همسر رسيدگي به پدر و مادر ×

ادامه مطلب

۱,۵۵۳