سوال خود را بپرسید

۰۵ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۳

جهت اطلاع عرض می‌‌شود که در مورد باروری از روش رحم جايگزين، این نوع تلقیح دوصورت دارد: 1. لقاح داخلی رحمی: اسپرم زوج و تخمک زوجه را می‌‌گیرند و هردو را به داخل رحم اجاره‌‌ای تلقیح می‌‌کنند و جنین در رحم اجاره‌‌ای تشکیل می‌‌شود. الف) آیا این کار جایز است یا خیر؟ ب) در صورت جواز اگر مادر جانشین، بچه را شیر ندهد، آیا احکام رضاع بر او جاری است یا خیر؟ 2. لقاح خارجی رحمی: اسپرم زوج و تخمک زوجه در محیط آزمایشگاه لقاح یافته و جنین تشکیل شده را در داخل رحم مادر جانشین مستقر می کنند.

پاسخ :


1. الف) جائز نیست.
ب) مادر جانشین عرفا مادر است و محرم است و لو شیر ندهد.

2. جائز نیست، ولی اگر انجام شود احکام سابق جاری می‌‌شود.


کلمات کلیدی :

اهدای تخمک تخمک تلقيح مصنوعي تلقيح جنين اسپرم اهدای اسپرم باروري زوجين ناباروري زوجين رحم جایگزین

۲,۱۹۴