سوال خود را بپرسید

۱۷ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۲۳

الف) رابطه دهنده‌‌ی اسپرم با فرزند از نظر محرمیت چگونه است؟ ب) از نظر ارث چگونه است؟ ج) آیا لازم است فرزند، صاحب اسپرم را بشناسد یا خیر؟ د) اگر صاحب اسپرم را نشناسد و بین فرزندان این مرد و این فرزند در آینده ازدواجی صورت بگیرد چه صورتی دارد؟ ه) اگر فرزند صاحب اسپرم را نشناسد، آیا حقی از او ضایع نمی‌شود (مثل ارث و ...)؟ و) آیا مرد صاحب اسپرم می‌تواند حضانت بچه را به عهده بگیرد؟

کلمات کلیدی :

اهدای تخمک تخمک تلقيح مصنوعي تلقيح جنين اسپرم اهدای اسپرم باروري زوجين ناباروري زوجين حضانت فرزند

ادامه مطلب

۲,۲۸۱

۱۷ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۲۳

در درمان با روش تخمک اهدایی، زن، تخمک سالم ندارد، ولی رحم سالم است. اسپرم زوج با تخمک زن دیگر (که ممکن است این زن شوهر داشته باشد یا نداشته باشد) لقاح داده می‌‌شود. اکنون سؤالات اينهاست: رابطه زوجه با فرزند از نظر: الف) محرمیت و ارث چگونه است؟ ب) لزوم شناسایی فرزند دهنده تخمک و رابطه فرزند با تخمک از نظر محرمیت و ارث چگونه است؟ ج) ازدواج با فرزندان صاحب تخمک چه حکمی دارد؟ د) رابطه همسر با بچه‌‌های دیگر زن دهنده‌ی تخمک چگونه است؟

کلمات کلیدی :

اهدای تخمک تخمک تلقيح مصنوعي تلقيح جنين اسپرم اهدای اسپرم باروري زوجين ناباروري زوجين باروری با اهداي تخمک

ادامه مطلب

۲,۳۸۶

۱۷ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۲۳

جهت اطلاع عرض می‌‌شود که در مورد باروری از روش رحم جايگزين، این نوع تلقیح دوصورت دارد: 1. لقاح داخلی رحمی: اسپرم زوج و تخمک زوجه را می‌‌گیرند و هردو را به داخل رحم اجاره‌‌ای تلقیح می‌‌کنند و جنین در رحم اجاره‌‌ای تشکیل می‌‌شود. الف) آیا این کار جایز است یا خیر؟ ب) در صورت جواز اگر مادر جانشین، بچه را شیر ندهد، آیا احکام رضاع بر او جاری است یا خیر؟ 2. لقاح خارجی رحمی: اسپرم زوج و تخمک زوجه در محیط آزمایشگاه لقاح یافته و جنین تشکیل شده را در داخل رحم مادر جانشین مستقر می کنند.

کلمات کلیدی :

اهدای تخمک تخمک تلقيح مصنوعي تلقيح جنين اسپرم اهدای اسپرم باروري زوجين ناباروري زوجين رحم جایگزین

ادامه مطلب

۲,۱۹۵

۱۷ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۲۳

1. آیا درمان ناباروری زوج و زوجه با روش جنین اهدایی جایز است یا خیر؟ 2. در صورت جواز، رابطه زوج با فرزند از نظر محرمیت ارث چگونه است؟ 3. آیا لازم است فرزند، پدر و مادر واقعی(صاحبان نطفه) را بشناسد؟ 4. اگر بشناسد و خواست نزد آنها برود تکلیف ناپدری و نا‌مادری که دوران حمل و حضانت را تحمل کرده اند چگونه است؟ 5. اگر فرزند پدر و مادر واقعی را نشناسد، ازدواج احتمالی او با فرزندان آنها چه حکمی دارد؟ 6. و اگر نشناسد آیا درمورد ارث حقی از فرزند ضایع نمی‌شود؟

کلمات کلیدی :

اهدای تخمک تخمک تلقيح مصنوعي تلقيح جنين اسپرم اهدای اسپرم باروري زوجين ناباروري زوجين ازدواج فرزندان جنين اهدایی اهدای جنین باروری با اهدای جنين

ادامه مطلب

۲,۲۸۷