pic
pic
جواز درمان ناباروری با روش تخمک اهدایی
در تاریخ ۰۵ تیر ۱۳۹۸ & ساعت ۱۶:۱۲

در درمان با روش تخمک اهدایی، زن، تخمک سالم ندارد، ولی رحم سالم است.
اسپرم زوج با تخمک زن دیگر (که ممکن است این زن شوهر داشته باشد یا نداشته باشد) لقاح داده می‌‌شود.

اکنون سؤالات اينهاست:
رابطه زوجه با فرزند از نظر:
الف) محرمیت و ارث چگونه است؟

ب) لزوم شناسایی فرزند دهنده تخمک و رابطه فرزند با تخمک از نظر محرمیت و ارث چگونه است؟

ج) ازدواج با فرزندان صاحب تخمک چه حکمی دارد؟

د) رابطه همسر با بچه‌‌های دیگر زن دهنده‌ی تخمک چگونه است؟


اصل عمل جائز نیست.

الف) با زنی که او را زائیده و زنی که صاحب تخمک بوده، محرم است و در مورد ارث با بقیه ورثه مصالحه کند.

ب) لازم نیست، ولی خوب است شناخته شده باشند و از لحاظ محرمیت و ارث، زن صاحب تخمک مادر واقعی محسوب شده و تمام احکام جاری است.

ج)خواهر و برادر محسوب می‌شوند و محرم هستند و ازدواج بین آنها جائز نیست.

د) هیچ ارتباطی ندارند.

۲,۱۱۸ بازدید